Skolas dalība starptautiskos projektos

Laikā, kad Latvijā pavasaris neiepriecē ar skaistu un siltu laiku, bija iespēja no 13.-21.maijam būt Horvātija un, kopā ar 6 Jelgavas novada kolēģēm, piedalīties Teacher training courses in Split, Croatia “Mastering Soft Skills and Growing Emotional Intelligence using Mimdfulness” (Personīgo prasmju pilnveidošana un emocionālā inteliģence, izmantojot apzinātību). Kursu apmeklējumu nodrošināja projekts “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185).

Kursu programmā bija iekļautas dažādas lekcijas par to, kādi jauni izaicinājumi jāpieņem skolotājam, kas balstās uz  21. gadsimta 4 C's jeb 4 galvenajām kompetencēm - komunikāciju, kritisko domāšanu, kreativitāti un inovācijām, un sadarbību. Praktiski pielietojām Prāta vingrošanu (Brain Gym). Tas ir vingrinājumu kopums, kuru pielietoto, lai sekmētu mācīšanās spējas un veicinātu pašpārliecinātību gan skolēniem, gan pieaugušajiem.

Kursos pilnveidojām prasmi pielietot IT mācību procesā, izprast skolotāja spēju veidot stāstu, ko iekļauj, lai ieinteresētu mācību vielā jebkurā mācību priekšmetā. Ievads jogas vingrojumos, kas brīvā dabā, ūdens skaņas pavadījumā, sniedza vienreizēju baudījumu un rosināja vēlmi apmeklēt jogas nodarbības ikdienā. Interesanta dalīšanās pieredzē ar to, kādas metodes vislabāk patīk maniem skolniekiem, papildināja ideju banka par atraktīvām un aizraujošām metodēm, ko izmanto dažādu valstu pedagogi.

Kursu laikā varēja izbaudīt vasaras tveici un tās pavadījumā mums bija iespēja iepazīt Splitas pilsētu un tās vēsturi. Iepazīšanās ar Horvātijas vēsturi un dabas unikalitāti ir neaizmirstama – pabūt burvīgajā Krkas nacionālajā parkā, Bračas salā, kuras pludmale tiek uzskatīta par vienu no visskaistākajām pasaulē ar dažādu toņu zilā ūdens nokrāsām, Trogiras senatnīgo pilsētu.

Sagatavoja Ilze Lazdiņa

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”

Aprīļa pēdējā nedēļā skolas direktore Inga Jansone kopā ar 8 kolēģiem – citiem izglītības jomas vadītājiem no Jelgavas novada, apmeklēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr.2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” kursus Portugālē, ko organizēja Intercultural Association Mobility Friends, Barcelos, Portugal. 


   Nedēļas laikā kursu dalībnieki papildināja zināšanas skolvadības jautājumos – līderības pamatprincipi un modeļi, komunikācijas prasmes un konfliktu risināšanas process, darbs ar personālu, vadības komandas darba efektivitātes uzlabošana, kā arī iepazinās ar Portugāles izglītības sistēmu un apmeklēja 3 dažādas izglītības iestādes- Colégio D. Pedro V, Escola Secundária Rocha Peixoto un Escola Secundária Alcaídes de Faria.

 

2022.gada 7. līdz 18.martam, īstenojot mobilitātes pasākuma  Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1), skolu sektora projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” strukturētajos kursos “21. gs. mācīšana: Kompetencēs balstīta izglītība, personīgās iemaņas un radošums” (21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity) Jelgavas novada pedagogi no piecām dažādām skolām divas nedēļas pavadīja Itālijas skaistajā pilsētā Florencē, daloties savā pieredzē un sadarbojoties kopā ar kolēģiem no Spānijas, Portugāles, Horvātijas, Bulgārijas un Francijas (Rinjonas salas).

Svētes pamatskolu pārstāvēja divas skolotājas - Dace Supe un Jana Ziediņa

Kursu laikā pedagogi cītīgi mācījās, papildinot savas prasmes un apgūstot jaunās kompetences, ar divām fantastiskām pasniedzējām.

Pirmajā nedēļā ar Šīlu Korvinu (Sheila Corwin) iepazītas metodes – apvērstā stunda (Flipped Classroom), Project Based Learning – ir tikai dažas no skolēncentrētajām mācīšanās metodēm. Nodarbības tika vadītas ļoti profesionāli, iesaistot ikvienu individuāli, organizējot darbu grupās, pāros, demonstrējot video materiālus, iesaistot aktivitātēs un uzdodot arī mājasdarbus.

Tika apgūtas un izmēģinātas prasmes, kā izvirzīt īsto problēmjautājumu skolēnu projekta darbā izmantojot starppriekšmetu saikni, kā veidot efektīvu atgriezenisko saiti ar dažāda vecuma grupām. Jau nodarbību laikā katrai no dalībniecēm rādās iedvesma un ideja, kā šīs jaunās metodes izmēģināt ar saviem audzēkņiem.

Ar  Tatjanu Speri (Tatiana Speri) tika iepazītas interaktīvās platformas, kas dažādos un padarīs interesantākas jebkura priekšmeta nodarbības: Padlet, Quizlet, Trello, Ted Ed, Quizizz. Pasniedzēja stāstīja par spēliskošanās metodi un tās pozitīvo iedarbību uz jebkuru mācību priekšmetu skolas programmā. Katra platforma tika demonstrēta, paskaidrots darbības princips un pielietošanas iespējas skolā (un ne tikai!). Darbojoties individuāli un pāros, tika izmēģinātas visas piedāvātās platformas, veidojot mācību video ar papildus jautājumiem, krustvārdu mīklas, laimes ratus, dažāda tipa testus un citus interesantus materiālus.

Šo divu nedēļu laikā tika tuvāk iepazīta Itālijas kultūra, apgūtas jaunās metodes un darbošanās ar dažādām platformām un, protams, dibināti kontakti un sadraudzība ar kolēģēm no Eiropas Savienības valstīm turpmākai skolēnu un skolotāju sadarbības projektu veikšanai. Bija interesanti dalīties pieredzē un iepazīt Spānijas, Portugāles, Itālijas izglītības sistēmas vadlīnijas.

Pārbraucot, skolotājas dalījās ar kursos apgūto arī ar saviem kolēģiem skolā. eu_flag_erasmus_vect_pos

15.10.-21.10.2018. skolotāja Dace Roznere piedalījās ERASMUS+ Teacher Training Course Itālijā Florencē par tēmu "Klases vadības risinājumi skolotājam".Ar kursos gūto pieredzi  un dažādu interneta resursu Plickers, Edmodo, Learning Apps,Kahoot, Quizlet izmantošanu, skolotāja Dace iepazīstināja skolēnus un darba kolēğus.

  
  TOLERANCE AND QUALITY INCLUSIVE EDUCATION IN SCHOOL

Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītības skolā


 • PROJEKTA NUMURS: 2018-1-LV01-KA201-046963
 • IEVIEŠANAS LAIKS: 01.10.2018.–30.09.2020.
 • PROJEKTA MĒRĶIS: VEICINĀT LABĀS PRAKSES IZMANTOŠANU RAKSTĪT UN LASĪTPRASMES DAŽĀDĪBĀ; IEKĻAUJOŠAJĀ, EMOCIONĀLAJĀ UN STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBĀ.
GALVENĀS AKTIVITĀTES:
 • IZVEIDOT STRATĒĢISKO PARTNERĪBU AR PROJEKTA DALĪBNIEKIEM
 • UZLABOT PROJEK
 • TA DALĪBNIEKU APMĀCĪBU METODES MATEMĀTIKĀ, DABAS ZINĀTNĒS UN LASĪT/RAKSTĪT PRASMĒS
 • APGŪT JAUNUS LĪDZEKĻUS, LAI VEICINĀTU DIGITĀLO MĀCĪŠANOS UN MAZINĀT LINGVISTISKO NEVIENLĪDZĪBU; MAZINĀT TRAUCĒJOŠĀS UZVEDĪBAS GADĪJUMUS KLASĒ UN APZINĀT CITUS MĀCĪŠANĀS ŠĶĒRŠĻUS
 • LABĀS PIEREDZES APMAIŅA, LAI VEICINĀTU IEKĻAUJOŠO UN STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBU
 • IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PERSONĀLA KOMPETENČU STIPRINĀŠANA MONTESSORI METODĒ, IT PIELIETOŠANĀ APMĀCĪBĀ
 • PROJEKTA MOBILITĀTES VIZĪTE LATVIJĀ UN POLIJĀ
 • 8 DIENU PEDAGOGU APMĀCĪBAS SPĀNIJĀ
Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487
[email protected]v

Projekta kontaktpersona Svētes 
pamatskolā:
Inga JansoneTālr.:  63055397
inga.jansone@jelgavasnovads.lv

PROJEKTA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS: ES FINANSĒJUMS EUR 49290.
PROJEKTA VADOŠĀ ORGANIZĀCIJA: SVĒTES PAMATSKOLA (LATVIJA)
PROJEKTA PARTNERI: ASOCIACION CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA CANTABRIA (SPĀNIJA), NIEPUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA WARSAW MONTESSORI SCHOOL (POLIJA)
Publicitāte

Rezultāti:

Projekta prezentācija