Svētes pamatskolas interešu izglītības nodarbību grafiks 2023./ 2024.m.g.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Tautas dejas 11.40 – 13.20 1.kl. Sk. Alda Skrastiņa Vok. Ansamblis 14.15 – 14.55 2. - 8.kl. Sk. Daiga Gorbunova Vok. Ansamblis 14.15 – 14.55 2. - 8.kl. Sk. Daiga Gorbunova Tautas dejas 11.40 – 12.20 1.kl. Sk. Alda Skrastiņa Vok. Ansamblis 14.15– 14.55 2. - 8.kl. Sk. Daiga Gorbunova
Tautas dejas 13.30 – 14.10 2.- 3.kl. Sk. Alda Skrastiņa Vizuālā māksla 12.40– 13.20 1b.kl. Sk. Dace Indrika      Tautas dejas 12.40 – 14.10 2.-3.kl. Sk. Alda Skrastiņa Dramatiskais pulciņš 13.30 – 16.00 5.-9.kl. Sk. Nelda Ķikute
Kora grupa „ Asni” 14.15 – 14.55 Sk. Daiga Gorbunova Vizuālā māksla 13.30– 14.10 1a.kl. Sk. Dace Indrika Kora grupa „ Asni” 14.15 – 14.55 Sk. Daiga Gorbunova Florbols 13.30 – 14.55 1. – 2.kl. Sk. Dainis Ruško
Florbols 14.15 – 15.20 3. – 5.kl. Sk. Dainis Ruško Vizuālā māksla 14.15– 14.55 2.kl. Sk. Dace Indrika Florbols 14.15 – 15.30 6. – 9.kl. Sk. Dainis Ruško
            Vizuālā māksla 15.00- 15.40 3.kl. Sk. Dace Indrika
Vizuālā māksla 15.40- 17.40 4.- 9.kl. Sk. Dace Indrika  
Florbols 13.30 – 14.15 1. – 2.kl. Sk. Dainis Ruško
Florbols 14.15 – 15.20 3. – 5.kl. Sk. Dainis Ruško
Mākslas skola 13.20- Mākslas skola 13.20- Mākslas skola 13.20-