Puķuzirņi

Pirmsskolas skolotājas:

  • Gita Kulberga
  • Valērija Auziņa

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Gunita Naumenko
  • Ilga Zvilna


NODARBĪBU SARAKSTS
 2-3  gadīgo izglītojamo grupa
"Puķuzirņi"
2022./2023.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

9.50 – 10.10

Fiziskā attīstība un veselība

9.00 -9.20

Mūzikas nodarbība

9.35 – 9.55

Mūzikas nodarbība

15.50-16.10

Mūzikas nodarbība

10.10-10.35

Fiziskā attīstība un veselība

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)