Atbalsta komanda:

Atbalsta komandas nolikums

Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs

Speciālā pedagoga palīdzība nepieciešama, ja izglītojamajam konstatē:

 • aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam,
 • nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu,
 • vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi,
 • vājas matemātiskās prasmes,
 • izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu,
 • izteiktu aizmāršību, 
 • nespēju pielāgoties dažādām situācijām,
 • vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.

Speciālais pedagogs māca bērnam:

 • saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības,
 • palīdz apgūt mācību vielu,
 • veic individuālu korekcijas darbu, 
 • konsultē vecākus par iespējamiem palidzības veidiem,


Kristīna Baucelogopēds

Skolotājs – logopēds ir kvalificēts pedagogs, kurš:

 • aktivizē bērna interesi par dzimto valodu;
 • rosina bērnā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus;
 • atbild par runas un valodas attīstības pareizu novērtēšanu un novēršanu;
 • piesaista korekcijas darbam citus speciālistus, ja tas nepieciešams;
 • ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta par skolēnu.

Logopēda kompetence:

 • runas un valodas novērtēšana;
 • mutvārdu runas un valodas traucējumu novēršana;
 • lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveidošana.Gunta Janmere - sociālais pedagogs

 • diagnosticētu bērnu un jauniešu socializācijas grūtības;
 • analizētu bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās, nepieciešamības gadījumā  apseko pastāvošo problēmu skolēna mājās;
 • plānotu un īstenotu konkrētas sociāli –pedagoģiskas darbības, lai aizsargātu bērnu un jauniešu tiesības;
 • izstrādātu un realizētu individuālās uzvedības korekcijas programmas sadarbībā ar skolas atbalsta speciālistiem, vecākiem.
 • ikdienā sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Skolēnam:

Es zinu, ka skola nav tā vienkāršākā vide. Daudz visa kā un reizē! Prieki un bēdas, un tas viss – skolā. Bet mājās atkal citas raizes un problēmas...

Es esmu skolā, lai tev palīdzētu!

 • Ar mani tu vari runāt jebkurā laikā, es uzklausīšu.
 • Manuprāt, nav nevienas tēmas, par ko es nebūtu gatava runāt.
 • Stress mājās vai skolā – nāc pie manis, un mēs kopīgi to risināsim!
 •  Nav muļķīgu jautājumu – ir muļķīgi nepajautāt, tāpēc jautā!