Pedagogi

Inga Jansone  - direktore

Ilze Lazdiņa - direktores vietniece izglītības jomā, 6.kl. audzinātāja

Baiba Baldone - sākumskolas skolotāja, 1.kl. audzinātāja 

Ilga Lipšāne - sākumskolas skolotāja, 2.kl. audzinātāja

Ruta Sproģe - sākumskolas skolotāja, 3.kl.audzinātāja

Jautrīte Vecuma-Veco - sākumskolas skolotāja, 4.kl.audzinātāja

Dace Supe  - dizaina un tehnoloģiju, datorikas, fizikas, inženierzinību skolotāja, 5.kl. audzinātāja

Jana Ziediņa - angļu valodas skolotāja, 7.kl.audzinātāja

Gunta Janmere - sociālais pedagogs, socialo zinību skolotāja, 8.kl. audzinātāja

Daiga Gorbunova - mūzikas skolotāja, 9.kl.audzinātāja

Gunta Haļina  -  sākumskolas skolotāja

Andra Kurga - vizuālās mākslas skolotāja

Dace Roznere - dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja

Miks Vilnis - pasaules un Latvijas vēstures skolotājs

Sarmīte Strautniece -  latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vita Kravale  - matemātikas skolotāja

Una Dombrovska-Ruslevica - angļu valodas skolotāja

Olga Soroka - krievu valodas skolotāja

Dainis Ruško- sporta skolotājs

Nelda Ķikute - teātra mākslas skolotāja.un datorikas skolotāja 5.klasei

Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs

Inese Varslavāne - pedagogs - karjeras konsultants

Kristīna Bauce - logopēds