Svētes pamatskolas pedagogu konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.

Svētes pamatskolas pedagogu konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.


Nr.

Vārds uzvārds


pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

piektdiena

1.

Baiba Baldone

1.klase

11.20-14.30

2.

Daiga Gorbunova

Mūzika


13.30-14.3013.30-14.30

3.

Gunta Haļina

2.kl. matem.

12.40-14.40

4.

Gunta Janmere

Sociālās zinības
13.30-15.005.

Vita Kravale

Matemātika

13.20-14.20 (5.kl.)

14.20-15.20 (9.kl.)

13.20-14.10 (6.kl.)

14.10-15.00 (7.kl.)

13.20-14.10 (8.kl.)6.

Olga Soroka

Krievu valoda14.55-15.257.

Andra Kurga

Viz. māksla12.20-13.208.

Nelda Ķikute

Teātra m., datorika

13.20-14.20

9.

Ilze Lazdiņa

Ķīmija

Bioloģija

14.10-15.10

14.10-15.10
10.

Ilga Lipšāne

2.kl.


12.30-13.30


11.30-13.30


11.

Dace Roznere

Dabaszinības

Ģeogrāfija  14.10-15.5512.

Una Ruslevica-Dombrovska

Angļu valoda

11:40-12:10( 1.kl.)

12:30-13:00 (2.kl)

12:30-13:00 (3.kl.)
13.

Ruta Sproģe

3.kl.

12.20-14.50

14.

Sarmīte Strautniece

Latviešu val.  

14.10-15.5513.20-15.20


15.

Dace Supe

Informātika

Fizika, mājt.13.30-15.2516.

Jautrīte Vecuma-Veco

4.kl.


13.20-15.20

15.00-16.0017.

Dainis Ruško

Sports un veselība

14.10-15.10

18.

Miks Vilnis

Vēsture

14.55-15.55

19.

Jana Ziediņa

Angļu valoda


14.15-15.15

13.30-14.30

14.15-15.00

13.30-14.10

20.

Ināra Ozoliņa

Krievu val. 5.kl.

13.30-14.30