Vizbulītes

Pirmsskolas skolotājas:

  • Līga Asmane
  • Inga Škutāne

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Daiga Aukštikalne

NODARBĪBU SARAKSTS
4 un 5 gadīgo izglītojamo grupa
‘’Vizbulītes’’
2022./2023.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

9.50-10.10

Fiziskā attīstība un veselība

9.00 – 9.25

Fiziskā attīstība un veselība

9.00 -9.25

Mūzikas nodarbība

10.05 – 10.30

Mūzikas nodarbība

11.05-11.30

Mūzikas nodarbība

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)