Programmas

Svētes pamatskola piedāvā 5 licencētas programmas.

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr.V-2970, izsniegta 07.10.2010.
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr.V-5227, izsniegta 11.07.2012.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence Nr.V-6403, izsniegta 14.05.2013.
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, licence Nr.V-8191, izsniegta 19.08.2015.
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, licence Nr.V-8373, izsniegta 27.11.2015.