Magones

Pirmsskolas skolotājas:

  • Jūlija Mitjukova
  • Jogita Butnāre

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Larisa Kozlova

NODARBĪBU SARAKSTS
 3 - 4 gadīgo izglītojamo grupa
"Magones’’
2022./2023.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

10.40-11.10

Fiziskā attīstība u veselība

9.30-10.00

Mūzikas nodarbība

11.10-11.40

Mūzikas nodarbība

15.20-15.40

Mūzikas nodarbība

10.40-11.10

Fiziskā attīstība un veselība

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā – laukumā)

Fiziskā

attīstība un

veselība

(dabā - laukumā)