Skolas himnas teksta un mūzikas autore ALEKSANDRA ANOHINA

 

Skolai
Savērpjas dieniņas baltas
Bišu rosīgā spietā,
Vien Zemgales zaļumā stalta
Skola stāv vecajā vietā.
 Domās es atgriežos tevī
Ievu vai liepziedu lietū,
Lai ar to gaismu, ko devi
Tāltālus ceļus ietu.
 Piedz.
Skola, es nāku no tevis,
Skola, paldies tev par to!
Sirdī es tevi nesīšu līdzi,
Pasaulē aizejot.
Mierīgs es būšu, kad bargā
Stunda nāks mūžu man vētīt –
Bērnības atmiņu sargāts,
Svēteļa spārnu svētīts.
 Piedz.