Stundu saraksts 2023./2024. mācību gadam

 

PIRMDIENA

Stundu laiki

1.klase 28.k.

2.klase 33.k.

3.klase 53.k.

4.klase 34..k.

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

1.

8.10 – 8.50

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Angļu valoda

Sociālās zinības

Krievu valoda     22.

Latvijas un pasaules vēsture              25.

Matemātika       31.

Vizuālā māksla

Latviešu valoda  32.

2.

9.00– 9.40

Matemātika

Sports un veselība

Angļu valoda

Matemātika

Krievu valoda     22.

Latvijas un pasaules vēsture               25.

Vizuālā māksla

Ģeogrāfija          21.

Matemātika        31.

3.

9.50 – 10.30

Angļu valoda

Dabaszinības

Matemātika

Sports un veselība

Vizuālā māksla

Dabaszinības     21.

Matemātika       31.

Latviešu valoda  32.

Latvijas un pasaules vēsture                25.

4.

10.40 – 11.20

Angļu valoda

Vizuālā māksla

Sports un veselība

Latviešu valoda

Dabaszinības      21.

Matemātika       31.

Latvijas un pasaules vēsture               25.

Literatūra            32.

Vizuālā māksla

5.

11.40 – 12.20

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda  32.

Vizuālā māksla

Bioloģija            21.

Sports un veselība

Latvijas un pasaules vēsture                25.

6.

12.40 – 13.20

Latviešu valoda  32.

Sports un veselība

Latvijas un pasaules vēsture                25.

Bioloģija             21.

Matemātika        31.

7.

13.30 – 14.10

Latviešu valoda  32.

Sports un veselība

Latvijas un pasaules vēsture                25.

Bioloģija            21.

8.

14.15-14.55

Latvijas un pasaules vēsture                25.

OTRDIENA

1.

8.10 – 8.50

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda     26.

Klases stunda      21.

Klases stunda     23.

Klases stunda     32.

Klases stunda     25.

2.

9.00– 9.40

Mūzika         25.

Angļu v.1/Latviešu 2

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika        31.

Latviešu valoda  32.

Bioloģija            21.

Datorika             26.

Angļu val.          23.

3.

9.50 – 10.30

Matemātika

Angļu v.1/Latviešu2

Latviešu valoda

Angļu val.1   23. Datorika2      26.        

Mūzika               25.

Matemātika         31.

Sociālās zinības  22.

Ķīmija                21.

Literatūra           32.

4.

10.40 – 11.20

Latviešu valoda

Latviešu1/Angļu v.2

Matemātika

Datorika1      26.

Angļu val.2   23.

Sociālās zinības  22.

Mūzika                25.

Latviešu valoda  32.

Matemātika        31.

Ķīmija                21.

5.

11.40 – 12.20

Latviešu valoda

Latviešu1/Angļu v.2

Mūzika        25.

Dabaszinības

Angļu 1/Datorika 2

Sociālās zinības  22.

Matemātika         31.

Latviešu valoda  32.

Ģeogrāfija          21.

6.

12.40 – 13.20

Vizuālā māksla

Datorika 1/Angļu 2

Matemātika         31.

Mūzika                25.

Literatūra            32.

Sociālās zinības  22.

7.

13.30 – 14.10

Literatūra            32.

Angļu val.           23.

Dizains un tehnol. 1/2

8.

14.15-14.55

Dizains un tehnol. 1/2

TREŠDIENA

1.

8.10 – 8.50

Latviešu valoda

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mūzika         25.

Dabaszinības      21.

Angļu v.1/Dizains2

Krievu val.          32.

Sports un veselība

Matemātika         31.

2.

9.00– 9.40

Latviešu valoda

Mūzika            25.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika         31.

Angļu v.1/Dizains2

Krievu val.          32.

Ģeogrāfija           21.

Sports un veselība

3.

9.50 – 10.30

Dizains un tehnol.

Sports un veselība

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika         31.

Dizains1/Angļu v.2

Ģeogrāfija           21.

Krievu val.          32.

Mūzika               25.

4.

10.40 – 11.20

Mūzika       25.

Latv.v.1./Matemātika2

Vizuālā māksla

Sports un veselība

Literatūra            22.

Dizains1/Angļu v.2

Matemātika         31.

Krievu val.          32.

Ģeogrāfija           21.

5.

11.40 – 12.20

Sports un veselība

Latv.v.1./Matemātika2

Vizuālā māksla

Matemātika

Mūzika                25.

Krievu val          32.

Matemātika         31.

Fizika                  21.

Angļu val.           23.

6.

12.40 – 13.20

Sociālās zinības

Sports un veselība

Krievu val.         32.

Angļu val.           23.

Matemātika         31.

Fizika                  21.

7.

13.30 – 14.10

Dabaszinības      21.

Sports un veselība

Krievu val.          32.

Krievu val.          32.

CETURTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Matemātika1/ Latv.v.2

Sports un veselība

Matemātika

Matemātika         31.

Literatūra          21.

Inženierzinības

Angļu val.           23.

Latviešu val.       32.

2.

9.00– 9.40

Matemātika

Matemātika1/ Latv.v.2

Matemātika

Sports un veselība

Latviešu val.       32.

Literatūra          21.

Dizains un tehn.

Angļu val.           23.

Matemātika         31.

3.

9.50 – 10.30

Dabaszinības

Latv.v.1./Matemātika2

Dabaszinības

Dizains un tehn.1 Angļu v.2       23.

Sports un veselība

Matemātika       31.

Ģeogrāfija          22.

Ķīmija                 21.

Literatūra            32.

4.

10.40 – 11.20

Dabaszinības

Latv.v.1./Matemātika2

Dizains un tehnol.

Angļu val. 1   23. Dizains un tehn.2

Sociālās zinības   25.

Matemātika       31.

Latviešu val.       32.

Bioloģija             21.

Sports un veselība

5.

11.40 – 12.20

Dizains un tehnol.

Dabaszinības

Dizains un tehn.1

Angļu v.2            23.

Sports un veselība

Literatūra            32.

Matemātika         31.

Ķīmija                21.

6.

12.40 – 13.20

Angļu val. 1        23.

Dizains un tehn.2

Latviešu val.     32.

Sports un veselība

Sociālās zinības   25.

Bioloģija            21.

7.

13.30 – 14.10

Dizains un tehnol. 1/2

Angļu val.          23.

Dizains un tehnol. 1/2

PIEKTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Sports un veselība

Matemātika1/ Latv.v.2

Matemātika

Latviešu val.

Teātra māksla - zālē

Mūzika             25.

Latviešu val.      32.

Matemātika          31.

Datorika            26.

2.

9.00– 9.40

Latviešu valoda

Matemātika1/ Latv.v.2

Mūzika       25.

Literatūra

Matemātika      31.

Latviešu val.     32.

Teātra māksla - zālē

Datorika               26.

Sports un veselība

3.

9.50 – 10.30

Latviešu valoda

Dizains un tehn.

Latviešu valoda

Matemātika

Sports un veselība

Matemātika       31.

Datorika             26.

Mūzika                 25.

Latviešu val.      32.

4.

10.40 – 11.20

Vizuālā māksla

Dizains un tehn.

Latviešu valoda

Mūzika        25.

Latviešu val.    32.

Sports un veselība

Datorika             26.

Matemātika          31.

Fizika                 21.

5.

11.40 – 12.20

Vizuālā māksla

Mūzika          25.

Sports un veselība

Krievu val.

Latviešu val.    32.

Datorika  ½      26.

Angļu val.          23.

Fizika                   21.

Matemātika        31.

6.

12.40 – 13.20

Sports un veselība

Datorika  ½      26.  

Angļu val.          23.

Latviešu val.        32.

Dizains un tehnol. 1/2

7.

13.30 – 14.10

Sports un veselība

Dizains un tehnol. 1/2