Kontakti

Tālrunis: 63055397, mob. 27234199
Fakss: 63055397
E-pasts: [email protected] 
Adrese: Vilces ielā 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV 3008

Direktore: Inga Jansone
Tālrunis: 20274304

Rekvizīti:

Pakļautība: LR Jelgavas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr.: LV90009118031
Svētes pamatskolas Reģistrācijas Nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4512900842

Norēķinu konti:
1. AS SWEDBANK
Konta Nr. LV07HABA0551025900443
Kods: HABALV22
2. AS SEB BANKA
Konta Nr. LV37UNLA0008011130811
Kods: UNLALV2X 


                                                                                                                                 


Šeit vari nosūtīt savu ziņu