Piekļūstamības paziņojums

Svētes pamatskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Svētes pamatskolas tīmekļvietni – https://www.svetespamatskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējams. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

·         Nav pievienota vai pievienota nepilnīgi attēlu tekstuālā alternatīva

·         Daļai lapas elementu nepietiekams kontrasts

·         Video materiāliem nav subtitru iespēju

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2021. gada 22.decembrī Izvērtēšanu veica Jānis Erno

Izvērtējamu apliecinošs dokuments: saite uz aktu

Piekļūstamības alternatīvas

·         Apraksta alternatīva – saturā pievienot attēlu aprakstu drukāta teksta formātā.

·         Krāsu attēlojuma maiņa pelēktņos

·         Veidot video anotācijas tekstuāli

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

****Ieraksta skolas korespondences adresi****

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.12.2021

Atkārtoti pārskatīts 28.12.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja iestādes direktors

Svete-1.pdf