Olimpiādes

2022./23.mācību gadā Emīls mācās jau 8.klasē. 73. matemātikas olimpiādē Emīlam Vilkaušam II vieta 8.klašu grupā. 

Šarlotei Lapānei - II vieta, Gustavam Kuzņicim - III vieta starp 6.klašu skolēniem Jelgavas novadā


Matemātikas 70. olimpiādē Jelgavas un Ozolnieku novadā, 5.klases skolnieks Emīls Vilkaušs ieguva I vietu. 
Sagatavoties viņam palīdzēja matemātikas skolotāja Vita Kravale.

2018./2019.m.g.
2017./2018.m.g.


2016./2017.m.g.

Mēs lepojamies ar 9.klases skolnieku Klāsu Kurzemnieku - II vieta Valsts olimpiādē fizikā II kārta, skolotāja Dace Supe

2.klases skolnieku Emīlu Vilkaušu - I vieta sākumskolas matemātikas olimpiādē, skolotāja Jautrīte Vecuma - Veco

3.klases skolnieci Alisi Kārkliņu - II vieta sākumskolas matemātikas olimpiādē, skolotāja Gunta Haļina


2015./2016.m.g.