Konkursi


Skola lepojas...
VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS KONKURSS “LATVIJAS TOŅI UN PUSTOŅI"

21.martā Jelgavas novada domes zālē notika konkursa noslēguma pasākums. Mūsu skolu pārstāvēja  meitenes, kuras apmeklē skolotajas Andras Kurgas vizuālās mākslas studiju un lietišķi vizuālās mākslas pulciņu. Uz 2.konkursa kārtu tika deleģētas arī divas tērpu kolekcijas. Starp tām arī mūsu meiteņu veidotā  tērpu kolekcija „Satiksimies Jelgavā!” (skolotāja Andra Meinerte)