Skolas vēsture

 

1836. gada 15. oktobrī „Latviešu Avīzē” mācītāja Panteīnija rakstā tika paziņots, ka Svētē nodibināta skola (kā viena no Vircavas pagasta skolām). Skolā bērnus sūtīja no 12 gadiem. Gani skolu apmeklēja no Mārtiņiem līdz Jurģiem. Katrs pagasta iedzīvotājs skolas uzturēšanai gadā maksāja 60 kapeikas. Par skolas apgaismošanu bija jārūpējas bērnu vecākiem un jādod līdzi uz skolu 6 mārciņas smagu sveci. Skolas rīts sākās ar pātaru skaitīšanu. Par skolēnu nepaklausību skolotājs drīkstēja „uzskaitīt” 10 sitienus ar rīksti vai mazo pātagu. Skolā strādāja viens skolotājs. Vecā skolas ēka bija celta no māla, ar maziem logiem (bijusī kopsaimniecības „Svēte” ēdnīcas ēka).

1897. gada jūlijā tika nodota ekspluatācijā jaunuzceltā (tagadējais vecais korpuss) skolas ēka, 2 stāvi. 1926. gadā skola pārveidota par Jelgavas apriņķa Svētes pagasta 2. pakāpes sešgadīgo skolu. Kara gados skolas darbs tika pārtraukts. Skola atsāka darbību 1944. gada novembrī kā nepilnā Svētes vidusskola. Skolas dokumentos vēlāk minēti šādi nosaukumi: Svētes 7-klasīgā pamatskola (1946 - 1948), Svētes 7-gadīgā skola (1948 - 1961), Svētes 8-gadīgā skola (1961 - 1989), Svētes 9-gadīgā skola (1989 - 1992), Svētes pamatskola (no 1992. gada 21. janvāra).

1958. gadā tika uzcelta skolas internāta ēka. 1960./1961. m.g. uzcelta skolas sporta zāle. 1966. gadā veikta skolas ēkas rekonstrukcija (3. stāvs), 1985. gadā saimniecības ēka pārbūvēta skolas vajadzībām. 

Pie skolas atrodas mākslinieka Induļa Rankas veidotais piemiņas akmens skolas 160.gadu jubilejai.

2005. gada 28. oktobrī SIA „Stats” uzsāka jaunās skolas piebūves un sporta halles celtniecību. 2005. gada 25. novembrī notika svinīgā kapsulas (ar vēstījumu nākamajām paaudzēm) iemūrēšana Svētes pamatskolas jaunās sporta zāles piebūves pamatos. Kapsulā atradās 2005./2006. m.g. skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku saraksti ar parakstiem un dažas monētas, kā arī 2005. gada 24. novembrī izdotais „Zemgales Ziņu” numurs. 2006. gada 18. martā sāka demontēt skolas veco sporta zāli. 2007. gada 22. janvārī svinīgi tika atklāta jaunā pamatskolas piebūve un sporta halle. Atklāšanā piedalījās Izglītības ministre Baiba Rivža, koncertu sniedza grupa „Putnu Balle”.

2014.gada 1.septembrī svinīgi tika atklāts jaunais skolas korpuss - pirmsskolas ēka. 

2017.gada 20. martā atklāja renovēto skolas veco korpusu.


Skolas pārziņi un direktori

1836. – 1865. g. nav ziņu

1865. – 1904. g. Kristaps Zēvalds

1904. – 1941. g.  Jēkabs Šaubergs – Liepkalns

1941. – 1948. g. Jānis Zariņš

1948. – 1958. g. Lonija Rieksta

1958. – 1961. g. Viesturs Kleinbergs

1961. – 1966. g. Astrīda Rozenvalde (Knāķe)

1966. – 1973. g. Maija Šmitmane

1973. – 1983. g. Lūcija Leja

1983. – 1989. g. Jānis Kūliņš

1989. - 2012. g. Edmunds Misevičs

no 2012.g. Inga Jansone                                                                                                                       
  Skolotāji – absolventi

(Skolas absolventi – mūsu skolas bijušie un esošie skolotāji) 

Edvīns Meija

Ērika Zakovica (Valtenberga)

Elvīra Līniņa (Ozoliņa)

Ilga Lipšāne (Bratkus)

Vita Kravale (Ozola)

Dace Roznere (Gorenko)

Dzidra Bahromkina (Reiņikova)

Ruta Sproģe (Zviedre)

Gunta Janmere( Krūmiņa)

Inese Jumīte (Strakšus)

Aiva Zandere (Zubova)