Saulespuķes

Pirmsskolas skolotājas:

  • Inese Piese
  • Marita Rūdule

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Velga Prātniece

NODARBĪBU SARAKSTS
 3 - 5 gadīgo izglītojamo grupa
"Saulespuķes"
2022./2023.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības.

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības.

9.00-9.30

Fiziskā attīstība  un veselība

9.20 – 9.45

Fiziskā attīstība  un veselība

10.40-11.05

Mūzikas nodarbība

9.00 – 9.25

Mūzikas nodarbība

10.15 – 10.35

Mūzikas nodarbība      

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā – laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā – laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā – laukumā)