Vizbulītes

Pirmsskolas skolotājas:

  • Līga Sauša
  • Samanta Žukauska

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Marina Bobrova

NODARBĪBU SARAKSTS
4 un 5 gadīgo izglītojamo grupa
‘’Vizbulītes’’
2020./2021.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības.

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības.

15.00 – 15.30

Fiziskā attīstība un veselība

9.00 – 9.30

Mūzikas nodarbība

15.15-15.45

Dejošana

 

11.00 – 11.30

Mūzikas nodarbība

15.35 – 16.05

Fiziskā attīstība  un veselība

 

Fiziskā attīstība un veselība

 (dabā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā)