Puķuzirņi

Pirmsskolas skolotājas:

  • Inga Škutāne
  • Marta Briede

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Gunita Naumenko
  • Velga Prātniece


NODARBĪBU SARAKSTS
 2-3  gadīgo izglītojamo grupa
"Puķuzirņi"
2020./2021.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības 

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

9.30 – 9.50

Fiziskā attīstība un veselība 

10.10 -10.30

Mūzikas nodarbība

9.35 – 9.55

Mūzikas nodarbība

 

9.30 – 9.50

Fiziskā attīstība un veselība

16.00 – 16.20

Mūzikas nodarbība

Fiziskā attīstība un veselība 

(dabā - laukumā) 

Fiziskā attīstība un veselība 

(dabā - laukumā) 

Fiziskā attīstība un veselība 

(dabā - laukumā)