Pedagogi

Inga Jansone  - direktore
Ilze Lazdiņa - direktores vietniece izglītības jomā, 9.kl. audzinātāja
Ruta Sproģe - sākumskolas skolotāja, 1.kl.audzinātāja
Jautrīte Vecuma-Veco - sākumskolas skolotāja, 2.kl.audzinātāja
Baiba Baldone - sākumskolas skolotāja, 3.kl. audzinātāja
Ilga Lipšāne - sākumskolas skolotāja, 4.kl. audzinātāja
Jana Ziediņa - angļu valodas skolotāja, 5.kl.audzinātāja
Gunta Janmere - sociālais pedagogs, socialo zinību skolotāja, 6.kl. audzinātāja
Daiga Gorbunova - mūzikas skolotāja, 7.kl.audzinātāja
Dace Supe  - mājturības un tehnoloģiju, informātikas, fizikas, inženierzinību skolotāja, 8.kl. audzinātāja
Gunta Haļina  -  sākumskolas skolotāja
Andra Kurga -vizuālās mākslas skolotāja
Dace Roznere - dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja
Miks Vilnis - pasaules un Latvijas vēstures skolotājs
Sarmīte Strautniece -  latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vita Kravale  - matemātikas skolotāja
Inese Hišova - angļu valodas skolotāja
Natālija Krempoha - krievu valodas skolotāja
Kristaps Vējš - Āboliņš - sporta skolotājs
Ints Sāvičs -  mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs
Inese Varslavāne - pedagogs - karjeras konsultants
Eva  Raucka - Pļaviņa - psihologs
Marita  Sokolovska - Maldupa - logopēds
Dzidra Bahromkina - bibliotekāre

 .