Magones

Pirmsskolas skolotājas:

  • Jūlija Mitjukova
  • Līga Asmane

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Larisa Kozlova

NODARBĪBU SARAKSTS
 3 - 4 gadīgo izglītojamo grupa
"Magones’’
2020./2021.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

10.00 -10.25

Fiziskā attīstība un veselība

11.00 – 11.25

Mūzikas nodarbība

 

9.00 – 9.25

Mūzikas nodarbība

9.00 -9.25

Fiziskā attīstība un veselība

15.15 – 15.40

Mūzikas nodarbība

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)