Iestādes direktore Inga Jansone  
Izglītības metodiķe Linda Kudule  
"Kliņģerītes’’ Pirmsskolas skolotājas:
Alla Jaževiča
Katrīna Kleinberga
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Vēsma Grīnberga
Daiga Aukštikalne
"Puķuzirņi’’ Pirmsskolas skolotājas:
Inga Škutāne
Marta Briede
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Gunita Naumenko
Velga Prātniece  
"Magonītes’’ Pirmsskolas skolotājas:
Jūlija Mitjukova
Līga Asmane
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Larisa Kozlova
"Saulespuķes’’ Pirmsskolas skolotājas:
Sanita Baškevica
Dace Stirniņa
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Oksana Grandberga
"Vizbulītes’’ Pirmsskolas skolotājas:
Līga Sauša
Samanta Žukauska
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Marina Bobrova
"Rudzupuķes’’ Pirmsskolas skolotājas:
Ilga Asmane
Gita Kulberga
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Ilga Zvilna
"Margrietiņas’’ Pirmsskolas skolotājas:
Marita Rūdule
Inese Piese
Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Daiga Antone
Mūzikas skolotāja Vita Žeikare  
Sporta skolotājs Kristaps Vējš – Āboliņš  
Logopēds Marita Sokolovska – Maldupa  
Izglītības psiholoģe Eva Raucka – Pļaviņa  
Speciālais pedagogs Ināra Ozoliņa  
Medmāsa Līga Strazdiņa  
Dežurantes - apkopējas Liene Liepiņa
Ineta Šmite