Rudzupuķes

Pirmsskolas skolotājas:

  • Ilga Asmane
  • Gita Kulberga

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Ilga Zvilna

NODARBĪBU SARAKSTS
5 un 6 gadīgo izglītojamo grupa
"Rudzupuķes"
2020./2021.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

9.00 – 9.30

Mūzikas nodarbība

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

15.30 – 16.00

Fiziskā attīstība un veselība

 

10.05 – 10.35

Mūzikas nodarbība

12.10 -12.50

Dejošana

16.10 – 16.40

Fiziskā attīstība un veselība

 

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā – laukumā)

Fiziskā attīstība  un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība  un veselība

(dabā - laukumā)