Saulespuķes

Pirmsskolas skolotājas:

  • Sanita Baškevica
  • Dace Stirniņa

Pirmsskolas skolotāju palīgi:

  • Oksana Grandberga

NODARBĪBU SARAKSTS
 3 - 5 gadīgo izglītojamo grupa
"Saulespuķes"
2020./2021.mācību gads

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

7.00 – 19.00

Integrētās rotaļnodarbības

9.00 – 9.25

Fiziskā attīstība u veselība

 

9.00 – 9.25

Mūzikas noarbība

10.05 – 10.30

Mūzikas nodarbības

10.00 – 10.25

Fiziskā attīstība un veselība

10.20 -10.45

Mūzikas nodarbības

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)

Fiziskā attīstība un veselība

(dabā - laukumā)