Atbalsta komanda:

Atbalsta komandas nolikums

Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs

Speciālā pedagoga palīdzība nepieciešama, ja izglītojamajam konstatē:

 • aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam,
 • nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu,
 • vāju lasītprasmi un vāju rakstītprasmi,
 • vājas matemātiskās prasmes,
 • izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendenci uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu,
 • izteiktu aizmāršību, 
 • nespēju pielāgoties dažādām situācijām,
 • vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību.

Speciālais pedagogs māca bērnam:

 • saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības,
 • palīdz apgūt mācību vielu,
 • veic individuālu korekcijas darbu, 
 • konsultē vecākus par iespējamiem palidzības veidiem,


Kristīna Baucelogopēds

Skolotājs – logopēds ir kvalificēts pedagogs, kurš:

 • aktivizē bērna interesi par dzimto valodu;
 • rosina bērnā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus;
 • atbild par runas un valodas attīstības pareizu novērtēšanu un novēršanu;
 • piesaista korekcijas darbam citus speciālistus, ja tas nepieciešams;
 • ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas iegūta par skolēnu.

Logopēda kompetence:

 • runas un valodas novērtēšana;
 • mutvārdu runas un valodas traucējumu novēršana;
 • lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveidošana.


Eva Raucka-Pļaviņa - psihologs

Psihologs mācību iestādē ir, lai palīdzētu bērniem tikt galā ar grūtībām, kas var piemeklēt jebkuru. Tās var būt saistītas gan ar mācīšanos, gan uzvedību, gan vienkārši ar iejušanos vidē un daudziem citiem jautājumiem, kas bērnu varētu interesēt.
Psihologs:

 • Veic izglītojamā psiholoģisko izpēti, to rakstveidā saskaņojot ar izglītojamā vecākiem
 • / likumiskajiem pārstāvjiem.
 • Konsultē izglītojamo, vecāku, pedagogu un citus iestādes darbiniekus saistībā ar izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumiem.
 • Sniedz individuālas konsultacijas izglītojamajiem.
 • Konsultē un izglīto vecākus ar izglitojama saistītam grutībām, aktualitatēm.

Skolēn! Psihologs skolā ir, lai Tevi atbalstītu grūtos brīžos. Piemēram, kad Tev ir grūti mācīties, kad Tu baidies, esi nomākts, skumīgs vai Tev nav draugu. Tu esi aicināts pie manis, kad Tevi nesaprot ne skolotāji, ne klasesbiedri.
Uz sadarbību! Jūsu skolas psihologs.

Gunta Janmere - sociālais pedagogs

 • diagnosticētu bērnu un jauniešu socializācijas grūtības;
 • analizētu bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu ģimenēs, izglītības iestādēs un citās socializācijas institūcijās, nepieciešamības gadījumā  apseko pastāvošo problēmu skolēna mājās;
 • plānotu un īstenotu konkrētas sociāli –pedagoģiskas darbības, lai aizsargātu bērnu un jauniešu tiesības;
 • izstrādātu un realizētu individuālās uzvedības korekcijas programmas sadarbībā ar skolas atbalsta speciālistiem, vecākiem.
 • ikdienā sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Skolēnam:

Es zinu, ka skola nav tā vienkāršākā vide. Daudz visa kā un reizē! Prieki un bēdas, un tas viss – skolā. Bet mājās atkal citas raizes un problēmas...

Es esmu skolā, lai tev palīdzētu!

 • Ar mani tu vari runāt jebkurā laikā, es uzklausīšu.
 • Manuprāt, nav nevienas tēmas, par ko es nebūtu gatava runāt.
 • Stress mājās vai skolā – nāc pie manis, un mēs kopīgi to risināsim!
 •  Nav muļķīgu jautājumu – ir muļķīgi nepajautāt, tāpēc jautā!