Stundu saraksts 2020./2021. mācību gadam

PIRMDIENA

 

Stundu laiki

1.klase 35.k.

2.klase 34.k.

3.klase 28.k.

4.klase 23.k

5.klase

6.klase A grupa

6.klase B grupa

7.klase

8.klase

9.klase

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Sports

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika       23.

Krievu valoda  25.

Latviešu valoda 22.

Latvijas un pasaules vēsture  21.

Literatūra          32.

Matemātika       31.

2.

9.00– 9.40

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Matemātika       23.

Matemātika      31.

Latviešu valoda 22.

Latvijas un pasaules vēsture  21.

Krievu valoda 25.

Latviešu valoda 32.

3.

9.50 – 10.30

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda 32.

Matemātika      31

Angļu valoda  23.

Latvijas vēsture 21.

Krievu valoda  25.

4.

10.40 – 11.20

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda 22.

Angļu valoda   23

Matemātika     31

Pasaules vēsture 21.

Krievu valoda  25.

5.

11.40 – 12.20


Sports

Sociālās zinības un vēsture

Literatūra           32.

Latvijas vēsture 21.

Krievu valoda 25.

Angļu valoda 23.

Matemātika       31.

6.

12.40 – 13.20


 

 

 

Pasaules vēsture 21.

Krievu valoda 25.

Matemātika  31.

Angļu valoda 23.

7.

13.30 – 14.10

 

 


 

Angļu valoda    23.

Krievu valoda 25.

Sports un veselība

Matemātika  31.

Latvijas vēsture 21.

8.

14.15-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

Angļu valoda 23.

Pasaules vēsture 21.

OTRDIENA

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Dabaszinības

Klases stunda

Dabaszinības

Klases stunda     23.

Klases stunda   32.

Klases stunda   25.

Klases stunda  26.

Klases stunda   21.

2.

9.00– 9.40

Mūzika 26.

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Informātika        26.

Vizuālā māksla  3.

Matemātika        31.

Ķīmija  21.

Latviešu valoda 32.

3.

9.50 – 10.30

Angļu valoda

Mūzika  25

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda  32

Sociālās zinības 22.

Matemātika        31.

Bioloģija  21.

Vizuālā māksla  3.

4.

10.40 – 11.20

Klases stunda

Klases stunda

Mūzika 25.

Sociālās zinības un vēsture

Literatūra           32.

Dabaszinības    21.

Datorika     26.

Vizuālā māksla     3.

Matemātika       31.

5.

11.40 – 12.20

Dabaszinības

Angļu valoda

Mūzika 25.

Klases stunda

Vizuālā māksla   3.

Dabaszinības    21.

Datorika     26.

Latviešu valoda    32

Matemātika       31.

6.

12.40 – 13.20

 

Sports

 

 

Angļu valoda    23.

 

Vizuālā māksla  3.

Fizika             21.

Literatūra      32.

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda 32.

Matemātika         31.

Fizika               21

TREŠDIENA

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Sports

Angļu valoda

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

Mūzika               25.

Latviešu valoda   32.

Ķīmija                 21.

Matemātika        31.

2.

9.00– 9.40

Sports un veselība

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

Mūzika               25.

Matemātika         31.

Bioloģija              21.

Literatūra  32.

3.

9.50 – 10.30

Angļu valoda

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Latviešu valoda  32.

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

Matemātika          31

Mūzika  25.

Ķīmija               21

4.

10.40 – 11.20

Latviešu valoda

Ētika

Latviešu valoda

Sports un veselība

Latviešu valoda  32.

Mājturība un tehnoloģijas 3.22.

Mūzika   25.

Matemātika         31.

Bioloģija           21.

5.

11.40 – 12.20

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda      23.

Sports

Literatūra           32.

Matemātika         31.

Fizika  21.

6.

12.40 – 13.20

Matemātika F

Latviešu valoda

Matemātika F

Mūzika 25.

Angļu valoda      23.

Sociālās zinības       22.

Inženierzinības   21.

Latviešu valoda   32

Sports

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

 

Fizika                 21.

 

CETURTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Sports un veselība

Dabaszinības     21.

Matemātika       31.

Informātika        26.

Sociālās zinības  22.

Latviešu valoda  31.

Krievu valoda   25.

2.

9.00– 9.40

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda       ///Datorika

Dabaszinības     21.

Sports

Angļu valoda      23.

Krievu valoda     25.

Matemātika        31.

3.

9.50 – 10.30

Sports un veselība

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Datorika ///Angļu valoda

Latviešu valoda 32.

Angļu valoda    23.

Matemātika          31.

Ģeogrāfija  21.

Krievu valoda      25

Sociālās zinības 22.

4.

10.40 – 11.20

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Ētika

Angļu val.    ///Krievu val.

Matemātika        22.

Informātika       26.

Matemātika          31.

Ģeogrāfija  21.

Sports

Latviešu valoda 32.

5.

11.40 – 12.20


Mājturība un tehnoloģijas

Krievu val. ///Angļu val.

Matemātika        22.

Matemātika       31.

Angļu valoda       23.

Latviešu valoda 32.

Sociālās zinības 3.

Ķīmija              21.

6.

12.40 – 13.20

 

 


Sports

Krievu valoda     25.

Angļu valoda       23.

Literatūra     32.

Ģeogrāfija           22.

Bioloģija    21.

7.

13.30 – 14.10

 

 


 

Angļu valoda      23.

Krievu valoda      25.

Sports un veselība

Literatūra   32.

Ģeogrāfija  21.

PIEKTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Sociālās zinības

Mūzika  25.

Matemātika

Vizuālā māksla / Dizains un tehnoloģijas 3/33.

Matemātika        22.

Latviešu valoda 32.

Matemātika       31.

Dizains un tehnoloģijas 3./23./// Angļu valoda 23.

Sports

Ģeogrāfija  21.

2.

9.00– 9.40

Dizains un tehnoloģijas

Matemātika

Dabaszinības

Vizuālā māksla / Dizains un tehnoloģijas 3./33.

Matemātika        22.

Latviešu valoda 32.

Matemātika       31.

Dizains un tehnoloģijas 3./23./// Angļu valoda 23.

 

Ģeogrāfija        21

Mūzika   25.

3.

9.50 – 10.30

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Mūzika  25.

Matemātika      31.

Latviešu valoda 32.

Bioloģija          21.

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

Angļu valoda    23.

4.

10.40 – 11.20

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Sports un veselība

Mūzika  25.

Matemātika      31.

Latviešu valoda 32.

Bioloģija          21.

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

Angļu valoda    23.

5.

11.40 – 12.20

Mūzika 25.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Literatūra

Sociālās zinības 31.

Literatūra   32.

Sports un veselība

Angļu valoda       23.

Mājturība un tehnoloģijas 3.22.

6.

12.40 – 13.20

 

Sports

 

Mūzika        25.

Sociālās zinības 31.

Literatūra   32.

Teātra māksla

Aktu zālē

Angļu valoda       23.

Mājturība un tehnoloģijas 3./22.

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports